text-image

Dietist

text-standard

Jag träffar patienter i alla åldrar och har ett nära samarbete med andra professioner så som läkare, distriktssköterska, psykolog och fysioterapeut.

Jag erbjuder kvalificerat rådgivande samtal om matvanor och individuellt anpassad nutritionsbehandling vid:

· Ohälsosamma matvanor

· Övervikt

· Höga blodfetter

· Högt blodtryck

· Prediabetes

· Diabetes typ 2

· Undervikt och/eller ofrivillig viktnedgång

· Tugg- och sväljsvårigheter

· KOL

· Födoämnesallergier/intoleranser

· Mag-tarmbesvär – IBS, divertiklar, reflux, dyspepsi, gallbesvär.

· Hetsätning- och ätstörningstendenser

· Artros

· Matproblem hos små barn

· Graviditet och amning

· Årsuppföljning av bariatrisk kirurgi

 

Klicka HÄR för att lista dig hos oss via 1177.se

staff
Vår personal
Sandra Ahlborg
Sandra Ahlborg
Dietist