text-standard

För närvarande kan man inte vaccinera sig mot HPV-viruset hos oss.

Du kan vända dig till en vaccinationscentral för information gällande vaccinet.