image
header

Välkommen till vår Vaccinationsmottagning

divider

text-standard

VACCIN MOT INFLUENSA

Enligt socialstyrelsens rekommendationer bör följande grupper erbjudas vaccination:

  • Personer över 65 års ålder
  • gravida kvinnor i andra och tredje trimestern
  • personer med kroniska sjukdomar såsom; kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom, instabil diabetes mellitus, kraftigt nedsatt infektionsförsvar, kronisk lever- eller njursvikt, astma (för barn- och ungdom gäller svår astma (grad 4) med funktionsnedsättning), extrem fetma (störst risk vid BMI>40) eller neruomuskulära sjukdomar som påverkar andningen, flerfunktionshinder hos barn.

Är det influensatider?  Välkommen att boka tid för vaccination, telefonnummer: 0171-62 00 00.

Familjeläkarna dokumenterar dina vaccinationer, men ta gärna med ditt vaccinationskort. Barn under 16 år ska komma tillsammans med vuxen, och barn under 18 år ska ha målsmans samtycke.

Läs gärna mer på:

http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Behandlingar/Vaccination-mot-influensa/

http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Influensa/

http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Lunginflammation/

 

price

Vi erbjuder följande vaccin. Pris per spruta:

  • Influensavaccin 320 kr
    - Vaccinet är gratis för vuxna över 65 år och för dig som är gravid eller har en kronisk sjukdom.
  • Pneumovax (Pneumokock vuxen) 345 kr
text-standard

Hälsodeklaration – Innan du vaccinerar dig ska en hälsodeklaration fyllas i. Du har möjlighet att göra det redan hemma. Vänligen skriv ut den sida som är aktuell för dig och fyll i. Lämnas till ansvarig sköterska.

Influensa- & pneumokockvaccin

text-standard
För mer information om vaccinationer rekommenderar vi dessa länkar: